Szanowni Rodzice

W związku z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli dotyczącą „Opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym” dyrektor szkoły uprzejmie prosi o wypełnienie formularza on-line dostępnego pod adresem: https://zapytania.nik.gov.pl/zdrowie. Ankieta dotyczy rodziców uczniów klas od II do  VII.