3 marca

Rodziców wraz z dziećmi serdecznie zapraszamy  na I Dzień Otwarty, który odbędzie się dnia 03 marca 2018 r w godz. od 14.00 do 16.00

W programie między innymi:

- zajęcia plastyczne ( różne techniki)

- zajęcia muzyczne

- gry planszowe i dydaktyczne

- prezentacja strojów teatralnych

- zabawy ruchowe

- pokaz akrobatyczny

- program interaktywny   

- zwiedzanie szkoły