certyfikat  W związku ze zbliżającą się setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości , Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że rok szkolny 2017/2018 będzie ,, Rokiem dla Niepodległej “. Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu ,, Szkoła młodych patriotów “ , który organizowany  był kolejny raz przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem jego jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii prawa i narodu polskiego. Koordynatorem działań szkolnych był p. Marek Bocheński. Aby otrzymać certyfikat należało zrealizować 9 zadań obowiązkowych zleconych przez organizatorów w Warszawie.

Zasdania przeprowadzone w ramach tego konkursu zostały przedstawione w zakładce Projekty i programy.

ZOBACZ ZDJĘCIA