20180508_130709 W naszej szkole w 40-ta rocznicę wyboru Jana Pawła II na papieża oraz w  100 –tną rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się dwa konkursy .

Konkurs skierowany do uczniów klas 0- III pt. „NASZA MAŁA OJCZYZNA- NOWY TARG, KOWANIEC W RYSUNKU” ,  który miał być odpowiedzią na list Ojca Świętego Jana Pawła II do dzieci.

Drugi konkurs nosił tytuł „JAN PAWEŁ II JAKO WIELKI  POLAK  – PATRIOTA WE WSPOMNIENIACH NASZEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI” , biorący w nim udział uczniowie z klas IV –VII mieli za zadanie przeprowadzić wywiad z rodzicami, dziadkami i innymi osobami pamiętającymi Papieża.

Uczniowie licznie wzięli udział zwłaszcza w konkursie plastycznym, a oto wyniki obydwu konkursów:

KLASY O-III

  1. Miejsce – klasa 3 A
  2. Miejsce – klasa 3 B
  3. Miejsce – klasa !1 A

KLASY IV – VII

  1. Miejsce – uczennica kl. 7 B
  2. Miejsce – uczeń kl. 6 A
  3. Miejsce – uczennica kl. 5 B
  4. Miejsce – uczennica kl. 4 B
  5. Miejsce – uczeń kl. 4 A

Wyróżnienia dla uczniów klasy  4 A i 4 B.  GRATULUJEMY!!