20171117_122002  "Papier – coś kruchego, niczym ludzkie zdrowie…Wiatr, jako symbol powietrza, oddechu i siły, którą trzeba mieć, by napędzać do ciągłego ruchu…Do życia

21. 11. 2017 r. to Pierwszy Ogólnopolski Dzień Wiatraczka. W tym roku  dzieci  z naszej szkoły postanowiły przyłączyć się do kampanii i tym samym wyrazić solidarność z chorymi na mukowiscydozę w całej Europie i na świecie. Wiatraczki wykonały dzieci z kl. 0 – III pod opieką swoich pań.
Niech Nasze wiatraki wprawione w ruch szerzą wiedzę o mukowiscydozie!
 
Więcej o mukowiscydozie na stronie: http://dzienwiatraczka.pl, http://mukoszkola.pl