klasa O – katecheta zakupi na początku roku szkolnego

klasa 1 – Bóg jest naszym Ojcem,  Wyd. św. Stanisława BM Kraków

klasa 2 – Jezus jest naszym Zbawicielem,  Wyd. św. Stanisława BM Kraków  ( dostępny od 01.08.2021.)

klasa 3 – Przyjmujemy Pana Jezusa,  Wyd. św. Stanisława BM Kraków

klasa 4 – Słuchamy Pana Boga,  Wyd. św. Stanisława BM Kraków 

klasa 5 – Jezus dla człowieka,  Wyd. św. Stanisława BM Kraków

klasa 6 – Kościół dla człowieka,  Wyd. św. Stanisława BM Kraków ( dostępny od 01.08.2021.)

klasa 7 – Spotykamy się z żywym Słowem,  Wyd. św. Stanisława BM Kraków

klasa 8 – Żyjemy w miłości Boga, Wyd. św. Stanisława BM Kraków

oddział przedszkolny  – „Ciekawa zabawa” – sześciolatki, wyd.  Nowa Era , autorzy:  Dorota Kucharska, Anna Kucharczyk

Zakup ćwiczeń do uzgodnienia z katechetą.