edf  Minął kolejny rok realizacji programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „RATUJEMY, UCZYMY RATOWAĆ” dla uczniów klas I-III. Dzieci uczyły się wzywać pomoc, układać poszkodowanego w pozycji bocznej i z wykorzystaniem fantomów wykonywać oddechy i uciski ratownicze. Podczas zajęć wykorzystywano podręczniki pierwszej pomocy, kartonowe telefony, film edukacyjny oraz fantomy podarowane szkole przez Fundację WOŚP. Swoją przygodę z programem zakończyły już klasy trzecie. Koordynatorkami programu są w naszej szkole p. Danuta Pazdur i p. Małgorzata Oleksy.

ZOBACZ ZDJĘCIA