wolontariat5

wolontariat-logoWolontariuszami w naszej szkole są uczniowie klas VI – VIII pod opieką pani Bernadety Wijas, Barbary Zych, s. Franciszki oraz ks. Jakuba Matyja.

 

Cele wolontariatu szkolnego:

► rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,

► aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,

► wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze  wolontarystycznym,

► wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego,

► łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami  i środowiskami pomocy tej oczekującymi,

► wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,

► promocja idei wolontariatu w szkole,

► prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy,

► utworzenie bazy osób chętnych do niesienia pomocy.

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

We wrześniu wolontariusze naszej szkoły zebrali się wraz z opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu aby ustalić plan pracy na nowy rok szkolny 2018/2019. Obfituje on w ambitne i różnorodne zadania takie jak:

 • Udział w akcji sprzedaży cebul żonkilowych na cele Fundacji Adama Worwy. Współpraca z fundacją.
 • Akcja informacyjna „Zaadoptuj psa lub kota”, dotycząca schroniska zwierząt w Nowym Targu.
 • Akcja „PAMIĘTAMY” – posprzątanie zaniedbanych, opuszczonych grobów przed świętem Wszystkich Świętych. Złożenie zniczy na tych grobach oraz na grobach Nieznanego Żołnierza, Ofiar Katynia i innych.
 • Zaangażowanie wolontariuszy w pomoc przy zbiórce pieniędzy na „Dzieło Nowego Tysiąclecia” Jana Pawła II przy kościele parafialnym na Kowańcu.
 • Udział wolontariuszy w corocznym nabożeństwie na lotnisku poświęconym pontyfikatowi papieża Jana Pawła II.
 • Udział wolontariuszy we mszy św. w kościele parafialnym na Kowańcu oraz w uroczystościach szkolnych z okazji DNIA PATRONA SZKOŁY.
 • Kartka dla p.Łapsy z okazji Dnia Nauczyciela, złożenie życzeń i przekazanie kartki okolicznościowej własnoręcznie wykonanej.
 • Odwiedziny u osób chorych i samotnych( którzy walczyli za ojczyznę).
 • Zbiórka plastikowych nakrętek.
 • Kiermasz świąteczny – stoisko bożonarodzeniowe, sprzedaż ciastek, ciast, sianka wigilijnego, ozdób świątecznych, kart świątecznych.
 • Zbiórka żywności „Świąteczna paczka”.
 • Współpraca z CARITAS Nowy Targ.
 • Kolędowanie na rzecz sierocińca w Boliwii-misje.
 • Zbiórka skarpetek.
 • Zorganizowanie przedstawienia teatrzyku CHOCHLIK dla dzieci z przedszkola/ dla osób starszych będących pod opieką Fundacji Adama Worwy.
 • Przedstawienie artystyczne z okazji DNIA CHOREGO 11.02.2019.
 • Spotkanie z chorymi w Domu Katechetycznym przy parafii NSPJ w Nowy Targu.
 • Zbiórka starych telefonów
 • Zbiórka książek, kredek, flamastrów, bloków rysunkowych, gier planszowych – dar dla dzieci na oddziale dziecięcym w szpitalu w Nowym Targu.
 • Wykonanie palm i sprzedaż – zbiórka dla głodujących dzieci.
 • Kiermasz świąteczny- wrzuć, wybierz.
 • Akcja Fundacji Adama Worwy „Żonkilowe Pole”.
 • Kiermasz książki połączony ze zbiórką.
 • Kartka z okazji DNIA MATKI, wykonanie i sprzedaż, wypracowanie własnych środków na potrzeby działalności wolontariuszy (zakup kolorowego papieru, wstążek, wywoływanie zdjęć na gazetkę szkolną, itp.)
 • Przemarsz na rynku nowotarskim z Fundacją Adama Worwy.

 

OPIS DZIAŁAŃ

 • AKCJA „POLA NADZIEI” W tym roku szkolnym po raz kolejny wolontariuszki z różnych klas wyposażone w puszki kwestowały na rzecz chorych, rozdając w podziękowaniu cebulki żonkili, rozpowszechniając akcję „Pola Nadziei”, której celem jest finansowa pomoc podopiecznym Fundacji im. Adama Worwy. Wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia akcji – dziękujemy z całego serca. Dziękujemy również wolontariuszkom, które zaangażowały się na rzecz chorych, będących pod opieką fundacji. OPIEKUNKI WOLONTARIATU.

181019_102226_2 181019_102226_1

 • Październik to dla wolontariuszy bardzo ważny miesiąc, w którym mogą realizować działania związane z patronem szkoły. Jednym z takich działań było zaangażowanie wolontariuszy w pomoc przy zbiórce pieniędzy na „Dzieło Nowego Tysiąclecia” Jana Pawła II przy kościele parafialnym na Kowańcu. W ten sposób zostają finansowo wsparci uczniowie zdolni z ubogich rodzin, którzy chcą dalej się kształcić.
 • W październiku wolontariusze naszej szkoły prowadzą akcję informacyjną „Zaadoptuj psa lub kota”, dotycząca schroniska zwierząt w Nowym Targu. Warto wiedzieć, że stale w schronisku przebywa około 100 psów, niektóre z nich wiele lat spędzają w schronisku czekając na nowy dom. Jeśli ktoś jest zainteresowany nabyciem psa prosimy o odwiedziny Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu, bo warto. Zyskasz bardzo wiernego przyjaciela – bezdomne serce kocha mocniej.

adopcja psa

adoptuj psa

 • Kolejnym działaniem wolontariuszy oraz  grupy Służby Liturgicznej – Dzieci Maryi był udział w corocznych nieszporach na nowotarskim lotnisku  poświęconym pontyfikatowi  papieża Jana Pawła II.  Uczniowie pod opieką  s. Franciszki przedstawiły część artystyczną, przypominając zgromadzonym pod pomnikiem  św. Jana Pawła II, bogaty życiorys ojca św.

20181014_151926 (1)

20181014_154815

 zobacz zdjęcia

 •  16 października 2018 r. to wyjątkowy dzień – DZIEŃ PATRONA SZKOŁY, obchodzony uroczyście w naszej szkole.  Nasi wolontariusze brali udział we Mszy Świętej w kościele parafialnym na Kowańcu oraz w corocznych uroczystościach szkolnych obchodzonych  z tej okazji. Podczas Mszy Świętej celebrowanej przez ks. Jakuba przypomniano postać i przesłania Jana Pawła II, któremu byli bliscy młodzi i cierpiący.  Zostały złożone kwiaty i zapalono znicz oddając w ten sposób cześć i szacunek naszemu PATRONOWI – JANOWI PAWŁOWI II. Dla nas wszystkich to cenna lekcja pięknych wartości i patriotyzmu.

20181016_105838

 • Wolontariuszki chcąc podziękować za trud włożony w ich wykształcenie i wychowanie złożyły życzenia i przekazały kartkę okolicznościową własnoręcznie wykonaną dla p. Łapsy z okazji Dnia Nauczyciela.  W ten sposób chciały docenić  i podziękować za niełatwą pracę nauczyciela.
   181023_125719_3  181023_125719_4
 • Pod koniec października wolontariusze naszej szkoły wzięli udział w akcji  „PAMIĘTAMY”.  Celem tego działania było posprzątanie zaniedbanych, opuszczonych a czasami bezimiennych grobów przed świętem Wszystkich Świętych. Nawiedziliśmy też grób Nieznanego Żołnierza i Ofiar Katynia – groby tych, którzy przelali krew za naszą wolność. Zapaliliśmy znicz na grobie naszego starszego kolegi Patryka oraz  byłego proboszcza w parafii na Kowańcu. Uczniowie złożyli znicze i pomodlili się za ich dusze. Grupa wolontariuszy Dzieci Maryi zaopiekowała się grobem trzech bezimiennych Polaków, który znajduje się niedaleko naszej szkoły. Z opowieści starszych mieszkańców dowiedzieliśmy się, że zostali oni zamordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej. O tym grobie pamiętają i nawiedzają go mieszkańcy z okolicy. W przeddzień Wszystkich Świętych dzieci zaniosły tam znicze biało – czerwone i żółto – białe jako wyraz pamięci o pomordowanych Polakach za czasów okupacji. Modliły się za wszystkich, którzy leżą pochowani w polskiej ziemi.
 • Wolontariat w naszej szkole przyjął również formę projektu Pamiętamy o Naszych Seniorach” w ramach MAŁOPOLSKIEGO PROJEKTU„MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA” przygotowującego uczniów do niesienia pomocy potrzebującym. Uczestniczą w nim 12 uczennic z klas VI-VIII. Nasz projekt ma na celu zbliżyć do siebie te dwa pokolenia: młodych i osoby starsze. Zakłada wymianę myśli, obdarowywanie słowem, darami osobistymi i wzajemnym ubogacaniem duchowym. Aby młodzi mogli nieść miłość Seniorom, same tej miłości muszą się uczyć od Jezusa Eucharystycznego. Dlatego wolontariusze będą uczestniczyli w formacji samych siebie poprzez przystępowanie do sakramentu świętych, spotkania, rozmowy z innymi członkami grupy, aby uczyć się miłości polegającej na wybieraniu dobra drugiego człowieka zamiast swojego własnego. Będą również realizować wołanie papieża Franciszka, aby „zejść z kanapy i zrobić coś dobrego”. Tutaj dobrym wzorem będzie postać bł. Siostry Sancji – Janiny Szymkowiak, którą Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 18 sierpnia 2002r. na Błoniach Krakowskich. Ją właśnie obieramy za Patronkę naszego Projektu, ponieważ od szkolnych lat była wrażliwa na nędzę ludzką. Należała w Sodalicji Mariańskiej, do sekcji Eucharystycznej i charytatywnej – w obu była niezwykle czynna i aktywna. Według świadków starała się zawsze dostrzec wartości pozytywne w drugim człowieku. Podczas studiów odwiedzała osoby chore i samotne. Dzieło miłosierdzia wyznaczało również drogę jej powołania zakonnego. Wstąpiła do zgromadzenia, które zajmowało się ubogimi, starcami i dziećmi.  Była nazwana Aniołem Dobroci.
 • Na początku listopada s. Franciszka wraz z podopiecznymi odwiedziły osoby samotne i chore,  rozmawiały o trudnych czasach wojennych i powojennych. Wolontariuszki wysłuchały żywej historii, ale również  swoim towarzystwem wniosły radość i poczucie godności osób starszych.
 • Wolontariuszki włączyły się w obchody Święta Niepodległości wykonując kotyliony, flagi i inne dekoracje.
 • W dniach od 19.11.18 do 30.11.18 w naszej szkole odbyła się akcja pomocy na rzecz ubogich, samotnych i bezdomnych w ramach II Światowego Dnia Ubogich, który ogłosił papież Franciszek. Uczniowie – wolontariusze przeprowadzili akcję, która polegała na zbiórce w naszej szkole pościeli, ciepłych koców, pidżam, prześcieradeł – dla bezdomnych z nowotarskiego szpitala. Zbiórka odbyła się pod okiem siostry Franciszki i innych opiekunów. Za okazaną pomoc, która przerosła nasze oczekiwania, w imieniu potrzebujących SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

 

 

 

 

 

 

 

 •   W październiku, listopadzie i grudniu społeczność szkolna w tym wolontariusze zaangażowała się w zbiórkę plastikowych nakrętek, które  zostaną przekazane na leczenie Kubusia chorego na dziecięce porażenie  mózgowe.  Nakręcamy się pozytywnie, zbiórka trwa nadal. Zbieramy nakrętki małe i duże, kolorowe i białe, bo cel jest szczytny.

 

 •  15.11.2018 Wolontariusze udali się do pani Bronisławy Zubek- Jaskierskiej, która będąc dzieckiem w czasie II wojny światowej doświadczyła skutków napaści hitlerowskiej. Pamięta rozstrzelenie 5 Polaków podczas okupacji, szczegółowo opowiedziała nam swoje przeżycia związane z tym zdarzeniem. „Grób pod lasem” zamordowanych odwiedziliśmy z okazji Wszystkich Świętych, stawiając kwiaty i znicze oraz modląc się za wszystkich pomordowanych przez okupantów. Pani Bronisława wspominała swoje życie, dzieląc się pięknymi historiami z przeszłości dotyczącymi Kowańca.  Wspierała ją w tych wspomnieniach córka – Sylwia. Wolontariusze oglądali zdjęcia, pamiątki pytali o różne szczegóły. Spotkanie było bardzo miłe i niezwykle wartościowe, z którego mogliśmy czerpać.  Wolontariusze wyrazili podziękowanie za spotkanie i podarowali pamiątkową książkę z dedykacją.

 

 • Nie tylko praca i obowiązki ale też coś dla duszy.  28. 11. 2018 w szkole odbyła się zabawa andrzejkowa Grupy Liturgicznej Dzieci Maryi. Dziewczynki zorganizowały stół ze smakołykami, była też muzyka, tańce i zabawa oraz konkursy. Niektórzy uczestnicy przebrali się za postacie świętych. Specjalne podziękowania dla kolegów z VII a za niespodziankę balonową.