Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa 

Klauzula informacyjna -przesłanka umowy

Klauzula informacyjna -przesłanka zgoda