Nasza szkoła bierze udział w programie edukacyjnym "Książki naszych marzeń" dzięki której w szkolnej bibliotece znajdzie się więcej nowości dla dzieci i młodzieży. .Głównym celem programu jest promocja czytelnictwa wśród uczniów oraz rozwijanie ich  zainteresowań czytelniczych.

Sprawozdanie szkoły z programu Książki Naszych Marzeń

Projekt  klasy pierwsze 

Sprawozdanie klasy pierwsze

Projekt kl.II

Sprawozdanie kl.II 

Projekt  kl.III

Sprawozdanie kl.III a

Sprawozdanie klasa III b

Projekt czytelniczy klasy IV-V

Sprawozdanie z programu czytelniczego w kl.IV -V

Projekt i sprawozdanie klasy VI 

CYKL ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CYKLU ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH