Informator dla rodzica

program nauczania doradztwa zawodowego

Ankieta sklonności zawodowych 

wybór  zawodu zgodnego z typem osobowości 

Nowe zawody

Nazwy stanowiska pracy

Branże przyszłości

filmy_zawodoznawcze-KOWEZIU