Ogłoszenia dotyczące konkursów na stanowisko dyrektora z dnia 28 . 04. 2021 r.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 4- zarządzenie_burmistrza_

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły nr 6 -zarządzenie_burmistrza_

Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 2. 10. 2018 r.

W wyniku postępowania przetargowego na zakup i dostawę klasopracowni terminalowej oraz sprzętu multimedialnego do klas lekcyjnych wyłoniono ofertę firmy: BRTech s. c. Radosław Jędrzejczyk, Bartłomiej Stramka, ul. Waksmundzka 90, 34-400 Nowy Targ. Oferent przedstawił najniższą cenę.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Targu ogłasza przetarg na klasopracownię terminalową oraz sprzęt multimedialny do klas. Szczegóły przetargu w załączonej dokumentacji.
zapytanie ofertowe pracowni komputerowej
formularz ofertowy pracowni komputerowej
wzór umowy pracownia komputerowa

 ******************************************************************************************************************

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I DO KLASY VI

Zapisy do klasy I odbywają się w godzinach pracy sekretariatu.

Druki do pobrania w zakładce rekrutacja.

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W CZASIE PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

     Dyrektor Szkoły informuje o możliwości zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze   w czasie wiosennej przerwy świątecznej:

24.03.2016r. (Wielki Czwartek) – w godzinach 8:00-16.00

25.03.2016r. (Wielki Piątek) – w godzinach 8:00 – 12.00,

 29.03.2016r. (wtorek) w godzinach 8:00- 16.00

Rodzice, którzy ze względu na wykonywaną pracę nie mogą zapewnić opieki dzieciom w czasie ferii świątecznych proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły do dnia 23.03.2016r.  pisemnej prośby z wyszczególnieniem dni i godzin, w których dziecko będzie przebywać w szkole.

ZBIÓRKA MAKULATURY, BATERII  I PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

nakretkiW naszej szkole odbywa się zbiórka surowców wtórnych- makulatury i zużytych baterii – koordynator pan Dominik Regiec.

Na świetlicę można także przynosić plastikowe nakrętki, których zbiórka ma pomóc w sfinansowaniu operacji Laury Cholewik.

AKCJA „POLA NADZIEI”

Zakończyłyśmy pierwszą w tym roku szkolnym akcję „Pól Nadziei”, której celem była finansowa pomoc podopiecznym Fundacji im. Adama Worwy.  Wolontariuszki z różnych klas wyposażone w puszki kwestowały na rzecz chorych, rozdając w podziękowaniu cebulki żonkili.

Wszystkim, którzy nie przeszli obojętnie wobec cierpienia i wsparli akcję – dziękujemy z całego serca. Dziękujemy również wolontariuszkom, które zaangażowały się na rzecz chorych, będących pod opieką fundacji.

                                                                                   OPIEKUNKI WOLONTARIATU

DYŻURY ŚWIETLICY W CZASIE PRZERWY ŚWIATECZNEJ

W związku ze zbliżajacą sie przerwą świateczną Dyrektor Szkoły informuje o możliwości zorganizowania zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej dla dzieci rodziców pracujących.:

23.12.2015 – 7.30 -15.30

24.12.2015 – 7.30 -11.00

28.12.2015 – 30.12.2015 – 7.30 – 15.30

31.12.2015 – 7.30 – 11.00

Jeśli macie Państwo potrzebę objęcia dziecka opieką w szkole, prosimy o zlożenie pisemnej prośby w sekretariacie szkoly do dnia 17.12. 2015r.  z wyszczególnieniem dni i godzin, w których dziecko będzie przebywać w szkole.