Praca Szkoły Podstawowej nr 3 od dnia 01.09. 2022

WYTYCZNE PANDEMIA

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022 / 2023

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2022 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 2 stycznia 2023 r. 

3.

Ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

4.

Egzamin ósmoklasisty
23 -25 maja 2023 r.

5.

 Wiosenna przerwa świąteczna
6 – 11 kwietnia 2023 r.

6.

Święto Bożego Ciała 8 czerwca 2023 r.

7.

Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2023 r.