STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

Nowy Statut Szkoły jest obecnie w trakcie opracowywania.