Przewidywane osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego
KLASA I – Wymagania edukacyjne
WYMAGANIA NA ZAKOŃCZENIE I ETAPU EDUKACYJNEGO 
RELIGIA  – Wymagania edukacyjne
HISTORIA kl. 4 – Wymagania edukacyjne

HISTORIA kl. 5 – Wymagania edukacyjne

HISTORIA KL. 6 – Wymagania edukacyjne
HISTORIA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

HISTORIA kl. 8 – Wymagania edukacyjne

JĘZYK POLSKI kl. 4 – Wymagania edukacyjne

JĘZYK POLSKI kl. 5 – Wymagania edukacyjne

JĘZYK POLSKI kl. 6 – Wymagania edukacyjne

JĘZYK POLSKI kl. 7 – Wymagania edukacyjne

JĘZYK POLSKI kl. 8 – Wymagania edukacyjne

MATEMATYKA KL. 4 – Wymagania edukacyjne

 MATEMATYKA KL. 5 – Wymagania edukacyjne

MATEMATYKA kl . 6 – Wymagania edukacyjne
MATEMATYKA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

MATEMATYKA kl. 8 – Wymagania edukacyjne

PRZYRODA kl. 4 – Wymagania edukacyjne

BIOLOGIA kl. 5 – Wymagania edukacyjne 

BIOLOGIA KL.6 – Wymagania edukacyjne 

BIOLOGIA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

BIOLOGIA kl. 8  – Wymagania edukacyjne 

CHEMIA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

CHEMIA  kl. 8 – Wymagania edukacyjne 

Fiz_SP_7_kl_7 wymagania edukacyjne

FIZYKA kl. 8 – Wymagania edukacyjne

Fizyka klasa 7-8 wymagania edukacyjne

GEOGRAFIA kl. 5 – wymagania edukacyjne

GEOGRAFIA kl. 7 – wymagania-edukacyjne

GEOGRAFIA kl. 8 – wymagania edukacyjne

JĘZYK ANGIELSKI kl. 1-3- wymagania edukacyjne

JĘZYK ANGIELSKI kl.4 – Wymagania edukacyjne
JĘZYK ANGIELSKI kl.5 – Wymagania edukacyjne

JĘZYK ANGIELSKI KL 6 -Wymagania edukacyjne

JĘZYK. ANGIELSKI kl.7 – Wymagania edukacyjne
JĘZYK NIEMIECKI kl. 7 – Wymagania edukacyjne
INFORMATYKA kl. 4 – Wymagania edukacyjne

INFORMATYKA kl. 5 – Wymagania edukacyjne

INFORMATYKA kl. 6 – Wymagania edukacyjne
INFORMATYKA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

INFORMATYKA kl. 8 – Wymagania edukacyjne

Informatyka klasa 5-8 – przedmiotowy system oceniania 

MUZYKA kl. 5 – Wymagania edukacyjne
MUZYKA kl. 6 – Wymagania edukacyjne
MUZYKA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

PLASTYKA kl. 4 – Wymagania edukacyjne

PLASTYKA kl. 5 – Wymagania edukacyjne

PLASTYKA kl. 6 – Wymagania edukacyjne

PLASTYKA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4-6 – Wymagania edukacyjne

WYCHOWANIE FIZYCZNE kl. 4-8- Wymagania edukacyjne

EDUKACJA  DLA  BEZPIECZEŃSTWA kl. 8 – Wymagania edukacyjne

WOS kl.8 – Wymagania edukacyjne