Przewidywane osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

KLASA I – Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA NA ZAKOŃCZENIE I ETAPU EDUKACYJNEGO 

RELIGIA  – Wymagania edukacyjne

HISTORIA kl. 4 – Wymagania edukacyjne

HISTORIA kl. 5 – Wymagania-edukacyjne

HISTORIA kl. 6 – Wymagania edukacyjne

HISTORIA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

JĘZYK POLSKI kl. 4 – WYMAGANIA EDUKACYJNE

JĘZYK POLSKI kl. 5 – wymagania edukacyjne

JĘZYK  POLSKI  KL. 6 – Wymagania edukacyjne

JĘZYK POLSKI kl. 7 – Wymagania edukacyjne

JĘZYK POLSKI kl. 8 – Wymagania edukacyjne

MATEMATYKA kl. 4 – Wymagania edukacyjne

MATEMATYKA kl. 5 – Wymagania edukacyjne

MATEMATYKA kl . 6 – Wymagania edukacyjne

MATEMATYKA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

MATEMATYKA kl. 8 – Wymagania edukacyjne

PRZYRODA KL. 4 – Wymagania edukacyjne

PRZYRODA KL .5 – Wymagania edukacyjne

PRZYRODA KL. 6 – Wymagania edukacyjne

BIOLOGIA KL. 7 – Wymagania edukacyjne

CHEMIA KL. 7 – Wymagania edukacyjne

FIZYKA KL 7 – Wymagania edukacyjne

GEOGRAFIA KL.7 – wymagania-edukacyjne

JĘZYK ANGIELSKI KL. 1-3- wymagania edukacyjne

JĘZYK ANGIELSKI KL.4 – Wymagania edukacyjne

JĘZYK ANGIELSKI KL.5 – Wymagania edukacyjne

JĘZYK ANGIELSKI KL. 6 – Wymagania edukacyjne

JĘZYK. ANGIELSKI KL.7 – Wymagania edukacyjne

JĘZYK NIEMIECKI kl. 7 – Wymagania edukacyjne

INFORMATYKA kl. 4 – Wymagania edukacyjne

INFORMATYKA kl. 5 – Wymagania edukacyjne

INFORMATYKA kl. 6 – Wymagania edukacyjne

INFORMATYKA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

INFORMATYKA kl. 8 – Wymagania edukacyjne

MUZYKA kl. 4 – Wymagania edukacyjne

MUZYKA kl. 5 – Wymagania edukacyjne

MUZYKA kl. 6 – Wymagania edukacyjne

MUZYKA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

PLASTYKA kl. 4 – WYymagania edukacyjne

PLASTYKA kl. 5 – Wymagania edukacyjne

PLASTYKA kl. 6 – Wymagania edukacyjne

PLASTYKA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4-6 – Wymagania edukacyjn

WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. 4-7- Wymagania edukacyjne