Przewidywane osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

KLASA I – Wymagania edukacyjne
WYMAGANIA NA ZAKOŃCZENIE I ETAPU EDUKACYJNEGO 
RELIGIA  – Wymagania edukacyjne
HISTORIA kl. 4 – Wymagania edukacyjne

HISTORIA kl. 5 – Wymagania edukacyjne

HISTORIA kl. 6 – Wymagania edukacyjne
HISTORIA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

HISTORIA kl. 8 – Wymagania edukacyjne

JĘZYK POLSKI kl. 4 – Wymagania edukacyjne

JĘZYK POLSKI kl. 5 – Wymagania edukacyjne

JĘZYK  POLSKI  KL. 6 – Wymagania edukacyjne
JĘZYK POLSKI kl. 7 – Wymagania edukacyjne

JĘZYK POLSKI kl. 8 – Wymagania edukacyjne

MATEMATYKA kl. 4 – Wymagania edukacyjne

MATEMATYKA kl. 5 – Wymagania edukacyjne

MATEMATYKA kl . 6 – Wymagania edukacyjne
MATEMATYKA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

MATEMATYKA kl. 8 – Wymagania edukacyjne

PRZYRODA kl. 4 – Wymagania edukacyjne

BIOLOGIA kl. 5 – Wymagania edukacyjne 

PRZYRODA kl. 6 – Wymagania edukacyjne

BIOLOGIA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

BIOLOGIA kl. 8  – Wymagania edukacyjne 

CHEMIA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

CHEMIA  kl. 8 – Wymagania edukacyjne 

FIZYKA-kl-7-Wymagania-edukacyjne

FIZYKA kl. 8 – Wymagania edukacyjne

GEOGRAFIA kl. 5 – wymagania edukacyjne

GEOGRAFIA kl. 7 – wymagania-edukacyjne

GEOGRAFIA kl. 8 – wymagania edukacyjne
JĘZYK ANGIELSKI kl. 1-3- wymagania edukacyjne
JĘZYK ANGIELSKI kl.4 – Wymagania edukacyjne
JĘZYK ANGIELSKI kl.5 – Wymagania edukacyjne
JĘZYK ANGIELSKI kl. 6 – Wymagania edukacyjne
JĘZYK. ANGIELSKI kl.7 – Wymagania edukacyjne
JĘZYK NIEMIECKI kl. 7 – Wymagania edukacyjne
INFORMATYKA kl. 4 – Wymagania edukacyjne

INFORMATYKA kl. 5 – Wymagania edukacyjne

INFORMATYKA kl. 6 – Wymagania edukacyjne
INFORMATYKA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

INFORMATYKA kl. 8 – Wymagania edukacyjne

MUZYKA kl. 4 – Wymagania edukacyjne

MUZYKA kl. 5 – Wymagania edukacyjne
MUZYKA kl. 6 – Wymagania edukacyjne
MUZYKA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

PLASTYKA kl. 4 – Wymagania edukacyjne

PLASTYKA kl. 5 – Wymagania edukacyjne

PLASTYKA kl. 6 – Wymagania edukacyjne

PLASTYKA kl. 7 – Wymagania edukacyjne

ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4-6 – Wymagania edukacyjne

WYCHOWANIE FIZYCZNE kl. 4-8- Wymagania edukacyjne

EDUKACJA  DLA  BEZPIECZEŃSTWA kl. 8 – Wymagania edukacyjne