re1

Kryteria rekrutacyjne – zarządzenie Burmistrza

Terminy postępowania rekrutacyjnego – zarządzenie Burmistrza

Oświadczenie-dochód

Oświadczenie – odległość 3 km

Oświadczenie – wielodzietność

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

 

Rek

REKRUTACJA – obwieszczenie o kryteriach

Terminy rekrutacji do klas I

Terminy rekrutacji do oddziałów sportowych

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

rek

rekrutacja – obwieszczenie o kryteriach

rekrutacja – kryteria

terminy rekrutacji do klas I

terminy rekrutacji do oddziałów sportowych

terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

rekrutacja

REKRUTACJA – dokumenty i kryteria

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkolnym

 

—————————————————————-

rekk

REKRUTACJA – terminy

REKRUTACJA – dokumenty i kryteria

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

ZGŁOSZENIE dziecka do klasy I szkoly podstawowej

 

 

rek3

Regulamin rekrutacji oddział przedszkolny

Regulamin rekrutacji klasa I

Oświadczenie – zamieszkanie do 3 km i kryterium dochodowe

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności

 

rek16

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAłŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

WNIOSEK o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

WNIOSEK o przyjęcie do klasy I poza obwodem

ZGŁOSZENIE DO KLASY I szkoły podstawowej W OBWODZIE