Struktura organizacyjna – pracownicy

Dyrektor szkoły – mgr Dominika Snakowska
Zastępca Dyrektora – Romana Tomczewska
Nauczyciele
nauczanie zintegrowane – mgr Halina Dziedzic, mgr Danuta Czubernat, mgr Małgorzata Oleksy, mgr Danuta Pazdur, mgr Maria Romańska, Romana Tomczewska,, mgr Beata Polak 
Oddział zerowy "0"- mgr Katarzyna Oleksy, Justyna Białoń
język polski – mgr Mirosława Trzcińska, mgr Magdalena Polak, mgr Dominika Snakowska
matematyka – mgr Elżbieta Bryniarska, mgr Łukasz Skowron
historia – mgr Marek Bocheński, mgr Janusz  Misiniec
religia – siostra Franciszka, ks. Wojciech Lasyk
przyroda, chemia, biologia – mgr Dominik Regiec
geografia – mgr Elżbieta Regiec
fizyka – mgr Ewa Ładanowska
informatyka – mgr Elzbieta Bryniarska
język angielski – mgr Halina Rajska, mgr Edyta Zawitkowska
plastyka, technika,muzyka – mgr Andrzej Murzydlo
zajęcia komputerowe – mgr Elżbieta Bryniarska
wychowanie fizyczne – mgr Bogusław Pociecha

Pracownicy administracji i obsługi
sekretarz: Ewa Twardzik,
pracownicy obsługi: Halina Guzik, Maria Guzik, Joanna Gancarczyk, Zofia Bryja, Michał Klimowski, Wojciech Łapsa