plakat  W dniu 16 listopada uczniowie klas V a i V b  udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury gdzie odbył się finał tegorocznej "Kampanii 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży". Organizatorem tego  wydarzenia była Fundacja "Szczęśliwe Jutro" oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu. 

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to ogólnoświatowa kampania rozgrywająca się co roku przez 19 pierwszych dni listopada  na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata.

W ramach trwającej kilkanaście dni kampanii  odbyło się wydarzenie "Mówimy stop przemocy,  gramy Fair Play", przybierając formułę międzyszkolnych zawodów. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich 15 szkół zaangażowanych w akcję. 

W sali widowiskowej MOK przedstawiono prezentacje i materiały filmowe powstałe w ramach kampanii społecznych skierowanych przeciwko przemocy. oraz cyberprzemocy.  Przedstawiciele wszystkich szkół odebrali dyplomy za udział w akcji.  

ZOBACZ ZDJĘCIA