KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia -1 stycznia 2018 r.

3.

Ferie zimowe

12 – 25 lutego 2018 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r

5.

 Święto Bożego Ciała

31 maja 2018 r.

6.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych.

22 czerwca 2018 r.

7.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r

 

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm)