patr Od 16 października 2017 nasza szkoła realizuje zadania związane ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i ogłoszeniem roku szkolnego 2017/2018 ,,Rokiem dla niepodległej “.

Jednym z nich jest zgłoszenie udziału w konkursie ogłoszonym przez Studium Prawa Europejskiego z Warszawy , trwającym do 30 kwietnia 2018 roku – szkoły młodych patriotów.

Aby uzyskać certyfikat szkoły młodych patriotów uczniowie z naszej szkoły podjęli się realizacji 10 działań w tym między innymi przygotowanie plakatu na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości , ogłoszenie konkursu wiedzy pt. ,, Historia Polski , a patriotyzm” , konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej , konkursu pieśni patriotycznych oraz przygotowania Kodeksu Postaw Patriotycznych i udział w kursie ,,Szkoły młodych patriotów”.

Program ten realizowany jest podczas zajęć dodatkowych oraz w szkolnym klubie młodych patriotów , które prowadzi nauczyciel historii mgr Marek Bocheński. W każdą środę i czwartek można przyjść na zajęcia do sali historycznej w godz. 8:00-8:45 aby pobrać szczegółowy harmonogram zajęć i ogłaszanych konkursów. Najbliższy z nich to konkurs plastyczny związany z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez jury konkursu w Warszawie.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Szkoły młodych patriotów oraz wychowawcy klas.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

Bądźmy młodymi patriotami !!!