6 października 2017 r. jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych..

W tym dniu świetlica szkolna będzie pełnić dyżur od godz. 8.00 do 16.00..